Konsulenttjenester i jobb- og karriererådgivning ifra KarriereValg Norge AS Velkommen til
KarriereValg Norge
Profesjonell jobb-, karriere- og lederrådgivning
Kjenn din styrke og motivasjon - for utvikling og kloke valg
17 år med mobilisering av kompetanse, kompetanseutvikling, rådgivning, kommunikasjon, HRM, leder- og medarbeiderutvikling, arbeidspsykologi, karriererådgivning, outplacement, hjelp ved jobbskifte.

index

Om oss

Vårt selskap
Kontakt
Viktig for alle
Metoder

Tilbud

Bedrifter, org.
Privat, student

I media

Uttalelser
Referanser
Presse

Info om

Yrker, skoler, ledige stillinger

Se Linkedin

Se Facebook

Henvisning til oss:

Enkelte bedrifter har avtale med oss for direkte henvisning av sine medarbeidere.

Rabatt til familiemedlem. av ansatte:

Familiemedlemmer av ansatte i bedrifter som har avtale med oss får rabatt (voksne, ungdom, studenter).

Ta kontakt her:

kontakt

Ta kontakt for en uforpliktende og fortrolig samtale. Veiledning i tidlig fase kan hindre forsinkelser og feil bruk av kapital, tid og ressurser.
 
For bedrifter For ledere For medarbeidere Private Studenter

Vårt selskap

Vårt selskap

KarriereValg Norge arbeider i Norge med utvikling, rådgivning og problemløsning for bedrifter, organisasjoner, ledere, ansatte og enkeltpersoner samt for studenter. Vi har senior kompetanse og 16 års erfaring innen jobb-, karriere-, leder- og medarbeiderrådgivning samt yrkesveiledning.

Vår forretningsidé

Vår forretningsidé er å overføre kompetanse som korter ned tiden til økt verdiskapning, ressursutvikling og konkurransefordeler for bedrifter og organisasjoner, for enkeltpersoner og generelt i samfunnet.

Vår kvalitet

kvalitet Vår målsetting er å tilby høy kvalitet i forhold til anvendt tid, enten vi blir engasjert av bedrifter, organisasjoner eller av enkeltpersoner. Våre kvalitetsmål er:
  1. Høy kvalitet på våre produkter og tjenester.
  2. Riktig bistand til ulike menneskers behov.
  3. Riktig bistand til ulike situasjoner.

Fagkunnskap og faglig bistand

Vår kompetanse er basert på anerkjent rådgivningsteori, anerkjent forskning og vitenskapelige studier i over 50 år fra norsk og utenlandsk vitenskapelig miljø. Våre produkter og metoder er fremkommet etter lang tids erfaring i bedrifter og organisasjoner og med enkeltpersoner og grupper.

Med bred erfaring fra arbeidsliv og bred teoretisk utdannelse er vi gode til å lytte, stille spørsmål, være rådgiver, samtalepartner, veileder og problemløser i ulike saker, problemstillinger og utfordringer. Vi anvender anerkjente verktøy og metoder som passer til flere situasjoner.

Vår spesialisering er innen faget jobbrådgivning og karriererådgivning herunder talent-  og potensialvurdering. Vi er gode til å se sterke sider og muligheter for den enkelte, gruppen eller medarbeiderstaben og vi er gode til å utvikle mennesker. Gjennom overføring av kompetanse og bevisstgjøring bidrar vi til at enkeltpersoner eller grupper også ser disse mulighetene. Se også uttalelser.

Les her om daglig leder, Geir Rune Arntsen .Konsulenttjenester i jobb- og
karriererådgivning ifra KarriereValg Norge AS KarriereValg Norge AS - Trondheim, Oslo, Kristiansund, og etter avtale.
Postadr.: KarriereValg Norge AS Sentralb.: 91 39 63 09 www.karrierevalg.no
Bromstadv. 2 post@karrierevalg.no
7045 Trondheim Sist oppdatert 14.06.2016.