<
Konsulenttjenester i jobb- og karriererådgivning ifra KarriereValg Norge AS Velkommen til
KarriereValg Norge
Profesjonell jobb-, karriere- og lederrådgivning
Kjenn din styrke og motivasjon - for utvikling og kloke valg
17 år med mobilisering av kompetanse, kompetanseutvikling, rådgivning, kommunikasjon, HRM, leder- og medarbeiderutvikling, arbeidspsykologi, karriererådgivning, outplacement, hjelp ved jobbskifte.

index

Om oss

Vårt selskap
Kontakt
Hvorfor viktig
Metoder

Tilbud

Bedrifter, org.
Privat, student

I media

Uttalelser
Referanser
Presse

Info om

Yrker, skoler, ledige stillinger

Se Linkedin

Se Facebook

Henvisning til oss:

Enkelte bedrifter har avtale med oss for direkte henvisning av sine medarbeidere.

Rabatt til familiemedlem. av ansatte:

Familiemedlemmer av ansatte i bedrifter som har avtale med oss får rabatt (voksne, ungdom, studenter).

Ta kontakt her:

kontakt

Ta kontakt for en uforpliktende og fortrolig samtale. Veiledning i tidlig fase kan hindre forsinkelser og feil bruk av kapital, tid og ressurser.
 
For bedrifter For ledere For medarbeidere Private Studenter

Hvorfor vår bistand er viktig

For bedrift, leder og ansatt

Både bedrift, leder og ansatt må tenke og handle annerledes for å møte utfordringer og krav i det framtidige arbeidsmarkedet.

Hånd med bukett - Picasso For bedriften/virksomheten er det viktigere å dra bedre nytte av ansattes ferdigheter, motivasjonsområder, talent og potensial. Dette for å sikre seg mer optimal anvendelse av sine menneskelige ressurser (bedriftens humankapital) og sette dette inn i nye sammenhenger for å skape økt effektivitet og produktivitet.

For leder er det viktigere å tenke kompetanseledelse og det stiller nye og større krav. Det er viktigere å legge til rette for handlinger som gir mer beviste og riktige valg. Det er viktigere å bruke mindre tid på problemer, unngå prøve- og feilemetoden og hindre unødvendige kostnader i ettertid. Det er viktigere å gi medarbeiderne kompetanse for hjelp til selvhjelp og bruke ekstern hjelp når det lønner seg.

For ansatte/yrkesaktive er det viktigere med en annen form for kompetanse. Det er viktigere med økt bevisstgjøring av egne styrker og fallgruver og formidle budskapet om - og presentere - seg selv og sine kvalifikasjoner mer strukturert og presist. Det gir kunnskap for å gjøre en bedre jobb og for å ta mer bevisste vurderinger og valg ut fra alternative oppgaver som bedriften tilbyr. Det gir også kunnskap for ta mer aktivt ansvar for egen utvikling og resultater og ikke overlate ansvaret til sin leder eller mulige nye arbeidsgiver. Å forholde seg for lite aktivt i dagens arbeidsmarked er en risiko. Se også uttalelser.

Lønnsom avkastning

Vår bistand er kanskje den viktigste og mest lønnsomme investeringen du kan gi til deg selv, dine medarbeidere, avdelingen eller virksomheten.Konsulenttjenester i jobb- og
karriererådgivning ifra KarriereValg Norge AS KarriereValg Norge AS - Trondheim, Oslo, Kristiansund, og etter avtale.
Postadr.: KarriereValg Norge AS Dir.innv.: 73 90 51 31 www.karrierevalg.no
Bromstadv. 2 Sentralb.: 73 58 30 00 post@karrierevalg.no
7045 Trondheim Telefax: 73 91 78 28 Sist oppdatert 06.11.2015.