Konsulenttjenester i jobb- og karriererådgivning ifra KarriereValg Norge AS Velkommen til
KarriereValg Norge
Profesjonell jobb-, karriere- og lederrådgivning
Kjenn din styrke og motivasjon - for utvikling og kloke valg
17 år med mobilisering av kompetanse, kompetanseutvikling, rådgivning, kommunikasjon, HRM, leder- og medarbeiderutvikling, arbeidspsykologi, karriererådgivning, outplacement, hjelp ved jobbskifte.

index

Om oss

Vårt selskap
Kontakt
Viktig for alle
Metoder

Tilbud

Bedrifter, org.
Privat, student

I media

Hva kunder sier
Referanser
Presse

Info om

Yrker, skoler, ledige stillinger

Se Linkedin

Se Facebook

Henvisning til oss:

Enkelte bedrifter har avtale med oss for direkte henvisning av sine medarbeidere.

Rabatt til familiemedlem. av ansatte:

Familiemedlemmer av ansatte i bedrifter som har avtale med oss får rabatt (voksne, ungdom, studenter).

Ta kontakt her:

kontakt

Ta kontakt for en uforpliktende og fortrolig samtale. Veiledning i tidlig fase kan hindre forsinkelser og feil bruk av kapital, tid og ressurser.
 
For bedrifter For ledere For medarbeidere Private Studenter

Tilbud til bedrifter og organisasjoner

Leder- og team- og menneskeinnsikt, medarbeider assistanse, jobbutvikling, atferdsutvikling, talentkartlegging, jobbdesign, problemløsning, samtalepartner, konsulenttjenester.

 1. Leder-, team- og medarbeiderutvikling. Talentkartlegging
 2. Ledervansker. Medarbeider assistanse. Atferd og motivasjon
 3. Utvikling av kommunikasjon og samarbeid
 4. Konflikthåndtering og -løsning
 5. Medarbeidersamtaler
 6. Intern endring/omplassering (inplacement)
 7. Avvikling, oppsigelse
 8. Omstilling, nedbemanning
 9. Karriereveiledning - Outplacement

Konsulenttjenester

Bare ta kontakt her for en uforpliktende og fortrolig samtale.

Om vår spesialitet

kvalitet

Bedrifter, organisasjoner og ledere velger profesjonalitet ved å bruke vår erfaring og fagfelt som jobbrådgiver, karriererådgiver og problemløser.
      Vår spesialisering er verktøy, metoder og samtaler som utvidet hjelp til å optimere resultat og effektivitet, at ledere kan fremstå mer inspirerende, positiv og løsningsorientert. Vi hjelper med mer innsikt og informasjon slik at ledere fortere kan klarlegge, håndtere, finne svar på og løse ulike spørsmål, situasjoner, utfordringer og problem. Ledere og organisasjonen kan bruke dette til å ta mer vare på, støtte og styrke sine medarbeidere, heve lønnsomhet og effektivitet i organisasjonen, unngå unødvendige kostnader og prosesser.


Spesialiserte tjenester

 1. Kartlegging og synliggjøring av styrke, talent, potensial, kompetanse - for ledere, medarbeidere, team, avdeling
  Lederutvikling

 • Ledere som kjenner sine styrker, utvikler og bruker ulikheten hos medarbeidere lykkes best.
 • Ledere som har god menneskeinnsikt lykkes bedre med kommunikasjon, motivasjon, samspill og effektivitet i organisasjonen.
 • Vi gir ledere veldig god selvinnsikt og menneskeinnsikt til bedre å forstå seg selv og kommunisere med andre mennesker.
 • Leder får veldig god kjennskap til sine styrker og potensial, mulige fallgruver og utviklingsområder, lederstil, kommunikasjosstil, teamroller etc.
 • KUNDETILFREDSHET, målt etter gjennomføring = 7,07 (skala 0 - 10).
         Gruppe-/ teamutvikling, bli mer kjent-opplegg
 • Vi kan hjelpe til å klarlegge gruppens/teamets styrke, mulige fallgruver.
 • Innsikt for økt trygghet, bedre kjemi, samarbeid og kommunikasjon.
 • For å dra mer nytte av den enkeltes og gruppens/ teamets styrke.
 • For å øke læringen i teamet, bedre effektivitet, produktivitet og resultat.
 • For bedre teamsammensetning.
 • KUNDETILFREDSHET, målt etter gjennomføring = 7,16 (skala 0 - 10).
         Utvikling av medarbeidere
 • Vi kan hjelpe til å klarlegge og synliggjøre ansattes kvalifikasjoner, styrker, talent og motivasjon og hjelpe til å utnytte dette.
 • Virksomheten kan bruke dette til å øke engasjement og lojalitet, akselerere funksjonalitet, oppnå fortere resultat og lønnsomhet.
 • Den enkelte får god oversikt, om seg selv, sine sterke sider, mulige fallgruver og utviklingsområder og kan ta mer konstruktive samtaler med sin leder.
 • KUNDETILFREDSHET, målt etter gjennomføring = 8,67 (skala 0 - 10).
         Partnerutvikling i jobben
 • Oppnå forståelse for forskjelligheter og skap god dialog.
 • Mellom ledere, leder og medarbeider, kollegaer, prosjektdeltakere.
 • Som tilbud til bedriftens ansatte: mellom ektepar eller samboere.
 • Innsikt for økt trygghet, bedre kjemi, samarbeid og kommunikasjon.
 • For å frigjøre energi, bedre arbeidskapasitet, effektivitet og resultat.
 • For å unngå unødvendige frustrasjoner, misforståelser og problemer.

 1. Løsninger ved ulike vansker som leder. Utvikling av samarbeid, atferd og prestasjoner. Beholde ansatte.
 • For å ta mer vare på og beholde medarbeidere og ledere.
 • Konkret innsikt som styrker medarbeidere som sliter, er utladet/utbrent, har uheldig atferd / kommunikasjon, ved personkjemi etc.
 • Fortere funksjonelle medarbeidere, ledere og nøkkelpersoner.

 • Som medarbeider opplever du det kanskje slik som du kan lese her.

 • KUNDETILFREDSHET, for sykemeldte, målt etter gjennomføring = 9,11 (skala 0 - 10).

 1. Utvikling av kommunikasjon og samarbeid for enkeltledere og -medarbeidere, for ledergruppen og organisasjonen.
 • Som er målrettet de form for resultat enkelt medarbeidere/ ledere, gruppen, ledergruppen eller organisasjonen ønsker.
 • Som gir økt forståelse og innsikt i kommunikasjon som et viktig verktøy i å oppnå god dialog, samarbeid, utvikling og resultat.
 • Som øker kommunikasjons- og samarbeidskompetansen.
 • KUNDETILFREDSHET; Kommunikasjonskurs for ledere, målt etter gjennomføring = 8,13 (skala 0 - 10).

 1. Konflikthåndtering mellom to eller flere, i gruppe, team, avdeling
 • Vi gir den enkelte og gruppen innsikt i hver sine gode styrker og fallgruver.
 • Vi hjelper til å få frem den egentlige årsaken til konflikten.
 • Vi hjelper dere til å gå styrket ut av konflikten, med ny innsikt til bruk i fremtiden.
 • Vi gir god innsikt som styrker tryggheten, hever kommunikasjonen og samarbeidet opp på nytt nivå, øker motivasjon og resultat.

 1. Utvikling av mer Målrettede Medarbeidersamtaler for bedriften.
 • Som gir god lederutvikling, utvikling av medarbeidere og organisasjonen.
 • Gir god innsikt i avholdelse av medarbeidersamtaler, kommunikasjon, spørreteknikk, psykologiske faktorer, jobbmotivasjon etc.
 • Tar tak i områder som er viktig for utvikling av den enkelte virksomhet.
 • Blir dermed mer målrettet den enkelte virksomhets ønsker og behov for utvikling, mål, resultater.
 • Som fremmer trivsel, engasjement, samarbeid og utvikling.

 1. Motiverte og gode løsninger ved omorganisering, omplassering, skifte av stilling internt, opp- og nedrykk
 • Kompetanserettede tiltak for å få dyktigere medarbeider(e) etter endring.
 • For å få organisasjon og individ fortere funksjonell.
 • Som beslutningsstøtte for organisasjon og individ hvordan kompetanse og motivasjon best kan anvendes.
 • For smidigere overganger mellom arbeidsoppgaver og roller.
 • For å unngå feilplassering, unødvendige kostnader og frustrasjoner i ettertid.

 1. Gode og smidige løsninger ved avvikling, oppsigelse
 • Støtte og spesialviten for organisasjon og individ.
 • For å oppnå lønnsomme, positive og verdige løsninger, uansett årsak.
 • For å hindre konflikter, unødvendige kostnader og frustrasjoner.
 • Profesjonell og personlig rådgivning til oppsagte for å styrke virksomhet og medarbeider.
 • For opplæring til berørte og gjøre dem kvalifisert for arbeidslivet og en ny jobb gjennom karriereveiledning, outplacement. Se også punkt 9.

 1. Gode og smidige løsninger ved nedbemanning
  Rådgivning i ledelse, organisering og kvalitetssikring av prosessen. Vi tilbyr helhetlig kompetanse og skreddersydde opplegg i planlegging og gjennomføring:

 • Organisering, planlegging og ledelse.
 • Kvalitetssikring av ulike faser.
 • Informasjonsstrategi.
 • Kompetanseutnyttelse.
 • Vanskelige samtaler.
 • Operativ gjennomføring.
 • Motivering og ivaretakelse av berørte ansatte.
 • Ivaretakelse av gjenværende ansatte. Se også punkt 9.

 1. Karriereveiledning - Outplacement som løsning for bedrift og medarbeider.
 • Karriereveiledning / inplacement - for intern løsning, uansett årsak. *
 • Karriereveiledning / Outplacement - for ekstern løsning, uansett årsak *
 • Kompetansehevende kurs: Min personlighet - CV og søknad - Jobbintervju - Markedsarbeid - Oppfølging
* Det spiller ingen rolle hva årsaken er; at medarbeiderens stilling faller bort på lengre sikt, at bedriften ikke ønsker å gå til faktisk oppsigelse, at medarbeider ønsker en bedre jobb for bedre anvendelse av sine ressurser, forhold som karrierenivå, feil kompetanse, dårlig personkjemi, stress, overtallighet, arbeidsevne, uheldig atferd, uvilje til skifte av stilling eller flytting. Uansett årsak hjelper vi til for å få en lønnsom, positiv og verdig løsning for organisasjon og individ.
Karriereveiledning er hjelp til beslutningsstøtte, bevisste vurderinger og valg for bedrift og medarbeider hvordan kompetanse og motivasjon best kan anvendes. Kan anvendes både for intern eller ekstern vurdering/løsning. Dersom løsningen blir ekstern utgang kan vi hjelpe med CV, søknad og intervjutrening, lære teknikker og ferdigheter slik at den enkelte fortere finner seg en ny og riktig jobb.

Outplacement er nær og profesjonell assistanse over tid til personer som frivillig eller ufrivillig må skifte arbeidsgiver. Vi følger den enkelte over et gitt antall måneder eller helt til ny jobb/løsning er oppnådd. Vi får den enkelte til å vedkjenne og utnytte sitt talent og potensial slik at det kommer nye bedrifter og organisasjoner til nytte.

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale avvikling av arbeidsforholdet, umiddelbart eller på sikt, i stedet for oppsigelse. Vi kan hjelpe til å finne en god løsning for en slik avtale noe som gir flere fordeler for bedriften, den enkelte og samfunnet.

Om Kompetanse og karriereveiledning for jobbskifte og egenutvikling – Outplacement

 • Bevisste vurderinger og valg mot neste jobb og neste trinn i karrieren
 • Bevisstgjøring av egen kompetanse og personlige egenskaper
 • Anvendelse av egen kompetanse, alternative muligheter.
 • Trening i hvordan man arbeider for å finne ny jobb
 • Søknad, CV, intervjutrening
 • Arbeid med nettverk
 • Motivasjon og mestring
 • Eventuelt oppfølging og støtte i ny jobb.

Konsulenttjenester

Håndtering av individuelle utfordringer, problem, spørsmål:
 • Rådgiver og samtalepartner for å tolke en situasjon
 • Hvordan man tenker økonomisk løsning og ikke bare løsning.
 • Tilnærming og teknikker for å få til løsning
 • Hjelp ved vanskelige samtaler.
Omorganisering, tilpasning, omstilling, nedbemanning
      Rådgivning i ledelse, organisering og kvalitetssikring. Vi tilbyr helhetlig kompetanse og skreddersydde opplegg i planlegging og gjennomføring:
 • Organisering, planlegging og ledelse
 • Kvalitetssikring av ulike faser
 • Informasjonsstrategi
 • Kompetanseutnyttelse
 • Vanskelige samtaler
 • Operativ gjennomføring
 • Motivering og ivaretakelse av berørte ansatte
 • Ivaretakelse av gjenværende ansatte
Kompetansekartlegging, motivasjon
      Rådgivning og kunnskap for å få sikrere beslutninger for ledelsen, for tilpasning, omstilling, motivasjon og utvikling av organisasjon og virksomhet:
 • Kartlegging av kompetanse
 • Oversikt over kompetanse
 • Drøfting av kompetanse


Konsulenttjenester i jobb- og
karriererådgivning ifra KarriereValg Norge AS KarriereValg Norge AS - Trondheim, Oslo, Bergen, Kristiansund, og etter avtale.
Postadr.: KarriereValg Norge AS Sentralbord: 91 39 63 09 www.karrierevalg.no
Bromstadv. 2 post@karrierevalg.no
7045 Trondheim Sist oppdatert 14.06.2016.