Konsulenttjenester i jobb- og karriererådgivning ifra KarriereValg Norge AS Velkommen til
KarriereValg Norge
Profesjonell jobb-, karriere- og lederrådgivning
Kjenn din styrke og motivasjon - for utvikling og kloke valg
17 år med mobilisering av kompetanse, kompetanseutvikling, rådgivning, kommunikasjon, HRM, leder- og medarbeiderutvikling, arbeidspsykologi, karriererådgivning, outplacement, hjelp ved jobbskifte.

index

Om oss

Vårt selskap
Kontakt
Viktig for alle
Metoder

Tilbud

Bedrifter, org.
Privat, student

I media

Hva kunder sier
Referanser
Presse

Info om

Yrker, skoler, ledige stillinger

Se Linkedin

Se Facebook

Henvisning til oss:

Enkelte bedrifter har avtale med oss for direkte henvisning av sine medarbeidere. Ta kontakt og hør om din bedrift har avtale med oss.

Rabatt til familiemedlem. av ansatte:

Familiemedlemmer av ansatte i bedrifter som har avtale med oss får rabatt på bistand (voksne, ungdom, studenter).

Ta kontakt her:

kontakt

Ta kontakt for en uforpliktende og fortrolig samtale. Veiledning i tidlig fase kan hindre forsinkelser og feil bruk av kapital, tid og ressurser.
 
For bedrifter For ledere For medarbeidere Private Studenter

Tilbud til privatpersoner

Veldig god selvinnsikt og oversikt.
Kunnskap til nytte i jobb og privat. Personlig utvikling og jobbutvikling. Samtalepartner og problemløsning. Konkret kunnskap som tydeliggjør motivasjon og retning.

 1. Kartlegging av talent, styrke, motivasjon, arbeid som passer
 2. Partnerutvikling i jobben. Parutvikling i familie
 3. Problemløsning. Hjelp ved vansker, konflikter
 4. Karriereplanlegging for fremtidig utvikling
 5. Kunnskap for bevisste vurderinger og valg ved jobbskifte
 6. Kunnskap som gir merverdi i jobben
 7. Kompetanse ved omplassering, oppsigelse, nedbemanning
 8. Karriereveiledning for jobbskifte: Talent, søknad, CV, jobbintervju
 9. FOR STUDENTER: Yrkesveiledning med strukturert kunnskap
Vi hjelper deg både i jobb og privat sammenheng, også over telefon. Bare ta kontakt her for en uforpliktende og fortrolig samtale, enten pr. telefon eller e-post.

Om vår spesialitet

kvalitet Den enkelte velger profesjonalitet ved å bruke vår erfaring og fagfelt som jobbrådgiver, karriererådgiver, problemløser og samtalepartner.
      Spesialisering er verktøy, metoder og samtaler som hjelper deg til god oversikt, om deg selv, jobbsituasjonen, årsakssammenheng og retning. Vi hjelper deg til å finne dine talenter og styrker, bli flinkere til å formidle dette, finne svar på og løse ulike spørsmål, situasjoner, utfordringer og problem. Du kan bruke dette til å ta mer vare på, støtte og styrke deg selv, øke din merverdi i arbeidslivet, ta mer bevisste og motiverte valg, spare tid, unngå unødvendige kostnader og frustrasjoner i fremtiden. Vi er der når du trenger oss.


 1. Kartlegging av dine styrker, talent, potensial, kompetanser - som øker merverdien for deg selv og virksomheten.
 • Vi kan gi deg god oversikt over deg selv, dine styrker og talent, hva du er god til, dine kompetanser, jobbsituasjonen, årsakssammenheng, hva som motiverer deg etc.
 • Du kan bruke dette til å fortere akselerere din utvikling og utnytte dine kvalifikasjoner til større fordel for deg selv, virksomheten og din framtid.
 • Du kan bruke dette til å ta mer bevisste valg. til å velge riktig retning, til personlig utvikling, jobbutvikling, lederutviklng, senior utvikling etc.
 • KUNDETILFREDSHET, målt etter gjennomføring = 8,67 (skala 0 - 10).

 1. Partnerutvikling i jobben.
  Parutvikling for ektefelle, samboer, familie, barn.
 • Oppnå forståelse for forskjelligheter og skap god dialog.
 • Mellom ektepar, samboere eller andre familiemedlemmer.
 • Mellom medarbeidere, prosjektledere, ledere som jobber sammen.
 • Mer innsikt for økt trygghet, bedre kjemi, samarbeid og kommunikasjon.
 • For å frigjøre energi, bedre arbeidskapasitet, effektivitet og resultat.
 • For å unngå unødvendige frustrasjoner, misforståelser og problemer.

Fredsdue av PicassoKjenn deg selv, dine muligheter og utnytt dem. Vi kan tilby deg grundig innsikt i deg selv, hjelp til å forstå og hjelp til selvhjelp. Du vil vinne konkret kunnskap og du får et personlig verktøy til nytte i jobben, til din videre utvikling og vekst og i ulike saker og situasjoner som oppstår i arbeidslivet - ja sågar livet gjennom. Se også hvorfor vår bistand er viktig og metoder.


 1. Hjelp til å løse vansker, utfordringer, problemer og konflikter

  Vansker, samarbeidsproblem eller konflikter på jobben eller privat

  Får du for lite utfordringer i jobben, har du vansker, samarbeidsproblem eller en uavklart jobbsituasjon? Er du ofte syk på grunn av forhold som har med jobben å gjøre? Er du lite motivert eller gruer du deg til å gå på jobb, til å møte dine kolleger eller sjefen? Det kan hjelpe å få noen å prate med. Vi kan hjelpe deg å finne en løsning på dette.

  Utstøtt, trakassert eller mobbet

  Synes du at du blir utstøtt, trakassert eller mobbet? Er du lite motivert eller gruer du deg til å gå på jobb, til å møte dine kolleger eller sjefen? Det kan hjelpe å få noen å prate med. Vi kan hjelpe deg å komme ut av situasjonen på en positiv og verdig måte.

  Sliten, stresset, utladet, utbrent

  Sliter du i jobben, er du utladet eller utbrent, har du mange spørsmål og tanker rundt dette. Ønsker du heller å holde deg hjemme eller er du ofte syk på grunn av dette. Vi kan hjelpe deg å komme ut av situasjonen og bli fortere funksjonell.
 • KUNDETILFREDSHET, for sykemeldte, målt etter gjennomføring = 9.11 (skala 0 - 10).

Verdien av klok forebygging

Har du ingen utfordringer, ingen uavklarte problemer du er oppmerksom på, ingen ting du undrer på, eller føler du ingen behov for hjelp? Du kan dra nytte av oss likevel.
      Du kan styrke din kunnskap, selvinnsikt og menneskekunnskap. Det kan du dra nytte av på din vei - i jobben, arbeidslivet, annet du driver med, i familien og overfor barn. "Dette er noe som alle bør ta," sier flere av de som har vært hos oss.
 1. Karriereplanlegging, personlig utvikling, jobbmotivasjon
  Gjennom bevisstgjøring får du økt forståelse for hva som er det unike ved deg som gir deg jobbmotivasjon og egenutvikling. I tillegg er hensikten at du skal kunne unngå unødvendige frustrasjoner, problem og kostnader i ettertid. Det er for eksempel viktig å avklare:
  • Hvilke faktorer i arbeidet eller arbeidsmiljøet er spesielt viktig for meg når det gjelder trivsel og egenutvikling?
  • Hvordan skal jeg få gode jobbmessige opplevelser og tilfredshet i framtiden?
  • Hvordan ønsker jeg at resten av yrkeslivet mitt skal være?
  • Bør jeg benytte sjansen til å legge om kursen slik at jeg får det bedre enn tidligere?
  • Er det riktig for meg det jeg holder på med når jeg føler en uro og tvil i meg?

 1. Bevisste valg ved skifte av jobb, stilling, rolle, retning
  Gjennom grundig kartlegging og klargjørende samtaler gjør vi det lettere for deg å ta konstruktive vurderinger og treffe sikrere valg. I forbindelse med skifte av stilling eller arbeidsgiver kan det være mange personlige spørsmål, og svarene er ikke alltid like opplagte. For eksempel: Hva passer jeg virkelig til? Hvordan vil min kompetanse og personlige egenskaper passe for stillingen? Hvordan kan jeg få den jobben jeg ønsker meg? Hvilken retning og handling bør jeg velge? Se også uttalelser.

 1. For å øke merverdien og konkurransefordelene for deg i virksomheten.
  Med økt kunnskap om dine sterke sider, ditt potensial og talent, kan du dra bedre nytte av dette i jobben, du blir flinkere til å fortelle om deg selv til din leder og andre. Med dette vil du lettere bli verdsatt på riktig grunnlag, noe som betyr økt respekt, økt lønn og økte muligheter i jobben og virksomheten. Vi kan også gi råd og veiledning hva du må gjøre både som person, i cv`en og søknaden for å konkurrere med andre om interne stillinger.

 1. Kompetanse ved omplassering, oppsigelse, nedbemanning
  Positive, verdige og lønnsomme løsninger for virksomhet og medarbeidere i en situasjon som ofte oppleves vanskelig.

 • Karriereveiledning / Inplacement - for intern løsning:
  Samtaler for bevisste vurdering og valg hvordan din kompetanse, motivasjon og personlige egenskaper kan brukes til større fordel for deg selv og virksomheten. Med dette vil du i større grad være med på å påvirke egen framtid og retning.

 • Karriereveiledning/ Outplacement - for ekstern løsning:
  Viktig og lønnsom kompetanse å få med seg i en sluttavtale og som gir deg konkurransefordeler i arbeidsmarkedet. Se også punkt 7 nedenfor.

 • Kompetansehevende kurs: Min personlighet - CV og søknad - Jobbintervju - Markedsarbeid - Oppfølging

 1. Kompetanse til å finne en ny og riktig jobb: Min personlighet - Søknad og CV - Jobbintervju - Karriereveiledning
  Er du oppsagt, eller ønsker du selv å si opp jobben?
  Det spiller ingen rolle hva årsaken er, f.eks. at du; er umotivert eller sliten, har uvilje til skifte av stilling eller flytting, ønsker en ny karrierevei eller en bedre jobb, er kommet på kant med leder eller at du som leder er kommet på kant med styret, er blitt overtallig eller er i en annen situasjon hvor virksomheten sier deg opp.
  Kompetansehevende kurs: Min personlighet - CV og søknad - Jobbintervju - Markedsarbeid - Oppfølging

  Karriereveiledning. Når du skal skifte arbeidsgiver, kan vi hjelpe med CV, søknad og intervjutrening. Vi kan hjelp med karriereveiledning for jobbskifte slik at du får grundigere bevisstgjøring av hvem du er, hva du er god til, hva du vil, hvor du vil og hva du bør gjøre både når det gjelder arbeid og miljø. Vi kan lære deg teknikker og ferdigheter slik at du fortere finner en god jobb som passer til deg og dine ønsker.

  Outplacement er nær og profesjonell assistanse over tid til ledere og medarbeidere som frivillig eller ufrivillig må skifte arbeidsgiver. Vi følger deg over et gitt antall måneder eller helt til ny jobb eller løsning er oppnådd. Du får kompetanse for å finne en ny og riktig jobb, til nytte i den jobben du får, og til nytte neste gang du skifter jobb.

  Du og bedriften kan avtale en løsning med karriereveiledning/ outplacement. Det innebærer avvikling av arbeidsforholdet, umiddelbart eller på sikt, og kanskje i stedet for oppsigelse. Vi kan hjelpe til med å finne løsning for en slik avtale, noe som gir store fordeler både for deg og bedriften. Vanligvis vil bedriften være interessert i å betale for et slikt opplegg.

  Karriereveiledning eller Outplacement er kompetanse for jobbskifte og egenutvikling:

  • Kartlegging av personlige egenskaper, talenter og styrker
  • Omforming av personlige egenskaper, kunnskaper og erfaring til kompetanse
  • Bevisste vurderinger og valg
  • Trening i hvordan man arbeider for å finne ny jobb
  • Søknad, CV, intervjutrening
  • Arbeid med nettverk
  • Motivasjon og mestring
  • Oppfølging og støtte i ny jobb.

 1. Karriereveiledning, yrkesveiledning, yrkesrådgivning til studenter og andre, med bakgrunn i yrkesforskning
  kvalitet Yrkeslivet byr på et forvirrende mengde av valgmuligheter. Vi mennesker er forskjellige og trives med ulike arbeidsoppgaver og i ulike arbeidsmiljø. KarriereValg Norge tilbyr omfattende og strukturert kunnskap med bakgrunn i yrkesforskning slik at du lettere kan se deg selv i en jobbmessig sammenheng og således hvilke yrker, jobber og arbeidsoppgaver som passer bra for deg. Vår bistand reduserer sjansene for at du kaster bort studielånet på et studium og yrkesvalg som ikke passer deg - med de frustrasjoner og kostnader som dette innebærer.

 • KUNDETILFREDSHET, målt etter gjennomføring = 7,25 (skala 0 - 10).  Konsulenttjenester i jobb- og
karriererådgivning ifra KarriereValg Norge AS KarriereValg Norge AS - Trondheim, Oslo, Bergen, Kristiansund, og etter avtale.
  Postadr.: KarriereValg Norge AS Sentralbord: 91 39 63 09 www.karrierevalg.no
  Bromstadv. 2 post@karrierevalg.no
  7045 Trondheim Sist oppdatert 14.06.2016.