Konsulenttjenester i jobb- og karriererådgivning ifra KarriereValg Norge AS Velkommen til
KarriereValg Norge
Profesjonell jobb-, karriere- og lederrådgivning
Kjenn din styrke og motivasjon - for utvikling og kloke valg
17 år med mobilisering av kompetanse, kompetanseutvikling, rådgivning, kommunikasjon, HRM, leder- og medarbeiderutvikling, arbeidspsykologi, karriererådgivning, outplacement, hjelp ved jobbskifte.

index

Om oss

Vårt selskap
Kontakt
Hvorfor viktig
Metoder

Tilbud

Bedrifter, org.
Privat, student

I media

Uttalelser
Referanser
Presse

Info om

Yrker, skoler, ledige stillinger

Se Linkedin

Se Facebook

Henvisning til oss:

Enkelte bedrifter har avtale med oss for direkte henvisning av sine medarbeidere.

Rabatt til familiemedlem. av ansatte:

Familiemedlemmer av ansatte i bedrifter som har avtale med oss får rabatt (voksne, ungdom, studenter).

Ta kontakt her:

kontakt

Ta kontakt for en uforpliktende og fortrolig samtale. Veiledning i tidlig fase kan hindre forsinkelser og feil bruk av kapital, tid og ressurser.
 
For bedrifter For ledere For medarbeidere Private Studenter

Referanser

Kundereferanser

Børsnoterte selskap

IT/data – IKT–løsninger – EDB driftsselskap – Tele og kommunikasjon – Informasjons– og kommunikasjonsteknologi

Privat sektor

IT/data – Rådgivende ingeniører – Høyteknologi – Forskning (FoU) – Elektronikk – Handelsbedrifter – Produksjonsbedrifter – Bygg og anlegg – Bergverksbedrift – Elektroentreprenører – VVS – Ventilasjon - Mekaniske verksteder – Energiforsyning – Gassleverandør – Reklame – Trykkeri – Eiendomsmegler – Bank – Forsikring

Offentlig sektor

Sykehus – Helse – Kommune – Fylkeskommune - Tollvesenet – Kirken

Foreninger

Nito - Tekna – Handel og kontor

Akademiske institusjoner

Universitet – Fagskole – Studieforbund og kursarrangør – Videregående skole

Private

Yrkesaktive i Norge – Yrkesaktive i utland – Arbeidsledige – Studenter

Se også uttalelser.Konsulenttjenester i jobb- og
karriererådgivning ifra KarriereValg Norge AS KarriereValg Norge AS - Trondheim, Oslo, Kristiansund, og etter avtale.
Postadr.: KarriereValg Norge AS Sentralb.: 91 39 63 09 www.karrierevalg.no
Bromstadv. 2 post@karrierevalg.no
7045 Trondheim Sist oppdatert 14.06.2016.